Senior

TEAM NATION SP FP Total Score
1 Marigold IceUnity FIN 64.52 125.79 190.31
2 Miami University USA 58.10 107.16 165.26 [-25.05]
3 Meraki CAN 51.66 99.55 151.21 [-39.10]