empty image
logo Jura Synchro

Boston Synchronized Skating Classic 2021


Norwood (UNITED STATES)

NOV 20 - NOV 21, 2021

National


Results - TOP 3

Senior
TEAM Score
1Haydenettes (USA)209.58
2Miami University (USA)177.54
3Skyliners (USA)174.57

Collegiate
TEAM Score
1Adrian College Varsity (USA)82.07
2Team Excel (USA)80.98
3University Of Massachusetts (USA)52.91

Intermediate
TEAM Score
1Skyliners (USA)57.60
2Team Excel (USA)53.46
3Team Image Black (USA)52.64

Novice A
TEAM Score
1Skyliners Blue (USA)72.92
2Team Image (USA)67.36
3Ice Mates (USA)67.16

Junior
TEAM Score
1Skyliners (USA)179.82
2Lexettes (USA)173.06
3Team Image (USA)170.08